Vertalingen uit het Nederlands in het Duits

Sinds meer dan 15 jaar vertaal ik uit het Nederlands en bij gelegenheid ook uit het Engels in mijn moedertaal Duits. Ik ben een ervaren, betrouwbare en competente vertaler, werk nauwgezet, houd me aan deadlines en denk mee tijdens het vertalen.

Mijn doel is een vertaling die zo vloeiend leest als een originele Duitse tekst en waarbij toch het karakter en de stijl van de oorspronkelijke tekst bewaard zijn gebleven.

Expertise

Ook andere onderwerpen vertaal ik graag. Vanzelfsprekend accepteer ik opdrachten alleen als ik over de nodige vaardigheden en kennis beschik om deze in de gevraagde kwaliteit uit te kunnen voeren.


Werkwijze

Native speaker-principle

Het native speaker-principle of mother tongue-principle is een kwaliteitsstandaard waarbij de vertaler uitsluitend in zijn moedertaal vertaalt. De teksten die ik vertaal, vragen niet alleen om een uitstekend gevoel voor taal, maar vaak ook om het vermogen zich met de Duitse taal en cultuur te identificeren. Ik werk uit overtuiging volgens het native speaker-principle, om gegarandeerd taalkundig correcte en cultureel authentieke vertalingen te kunnen leveren.

Persoonlijk

Uw tekst wordt uitsluitend door mij persoonlijk vertaald en is daardoor in taalgebruik en stijl homogeen. Tijdens het vertalen sta ik in nauw contact met mijn klanten. Het is belangrijk dat ik uw tekst naar uw zin vertaal. Om die reden bied ik voor passages waar meerdere invalshoeken mogelijk zijn verschillende vertalingen aan. Deze bespreek ik dan met u.

CAT-tool

Ik gebruik speciale software voor computerondersteund vertalen, een zogenaamde CAT-tool. Met al aanwezige vertaalgeheugens (translation memories) en terminologielijsten kan ik makkelijk rekening houden. Neem bij vragen hierover gerust contact met mij op.